Kurucumuzdan

Kurucumuzdan

Öğrenen kurumlar öğretebilir…

İnsanlık olarak, baş döndürücü bir değişimin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Dünya hiç bu kadar hızlı değişmemişti. Öyle ki son 50-100 yüz yılda yaşanan değişimin, insanlığın tüm geçmişinde yaşanan değişimlerin toplamından daha fazladır. Bütün bu değişimlerin ve gelişmelerin temeli, yetişmiş insan kaynağıdır. İyi yetişmiş insan, kendisiyle birlikte ailesini, şehrini, ülkesini ve yaşadığı dünyayı da değişim ve dönüşümden geçirmektedir. Bu durum, günümüzün eğitimcileri ve eğitim kurumlarına yeni ve önemli sorumluluklar yüklemektedir. 

PEKFEN, Bireyle toplumu, özgürlükle disiplini, yerel olanla evrensel olanı ve hayat başarısıyla sınav başarısını beraberce önemsemektedir.

İşte bu sorumluluğun bilincinde olan PEKÇocuk, PEKFEN İlkokul ve Ortaokul, PEKFEN Anadolu-Fen Lisesi ve PARANTEZ Kurs Merkezleri ile“Bir yıl sonrasını düşünen pirinç eksin, on yıl sonrasını düşünen ağaç diksin, yüz yıl sonrasını düşünen ise insan yetiştirsin” yaklaşımıyla yoldayız.

Bana öğretmenini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

PEKFEN Eğitim Kurumları olarak amacımız; ailesi, ülkesi ve insanlığa karşı sorumluluklarının farkında olan; insanlarla, çevreyle ve diğer canlılarla empati kurabilen; komşusu açken tok yatmayan; hayalleri ve hedefleri olan; hayatın zorlukları karşısında yılmayan; sözlü ve yazılı anlatım yeteneği gelişmiş; merak duygusu ve girişimcilik yeteneği harekete geçirilmiş ve bedensel, zihinsel, duygusal ve entelektüel yönden gelişmiş bir neslin yetişmesi için tüm eğitim çalışanlarımızla sahada çalışıyoruz.

Eğitim, sanat ve estetik duyarlılığı kazandırmalıdır

Çalışmalarımızda “Çok Yönlü Eğitim, Çok Boyutlu Gelişim” yaklaşımını esas almaktayız. Bu yaklaşım doğrultusunda akademik derslerin yanı sıra spordan müziğe, el becerilerinden sanatsal çalışmalara hemen her alanda çocuklarımızı başarıya taşımaya çalışıyoruz.

En çok oynayan çocuktan en çok üreten yetişkine… 

PEKFEN olarak,“Başarılı her insanın arkasında doya doya yaşanmış bir çocukluk vardır” ilkesinden hareketle çocuklarımızı ve gençlerimizi bulduğumuz her fırsatta sosyal ve kültürel faaliyetlere katıyor, ilgi alanlarına göre kulüp çalışmalarına yönlendiriyoruz. Düzenlediğimiz gezi, piknik, şiir ve türkü geceleri gibi etkinliklerle bir taraftan çocuklarımızın hoş ve güzel vakit geçirmelerine, diğer taraftan da eğlenerek öğrenmelerine yeni şeyler üretmelerine katkı sağlıyoruz.

Öğrenme metodunun parmak izi kadar kişiye özgü olduğuna ve yeterince emek verilmesi halinde her öğrencinin başarılı olabileceğine inanan PEKFEN, bu iddiasını gerçekleştirmek için bireysel ve grupsal öğrenme çalışmalarına ve rehberlik hizmetlerine özellikle ağırlık vermektedir.

Eğitim, öğrenilen her şey unutulduktan sonra geriye kalan şeydir (Einstein).

Ahlaki olgunluğa, düşünsel derinliğe, estetik inceliği kazanmış; birey olarak bir ağaç gibi tek ve hür, toplum olarak ise bir orman gibi kardeşçe olmayı başarabilen; fikri, vicdanı ve irfanı hür bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan PEKFEN, bu amacını gerçekleştirmek adına ezberlemekten çok keşfetme üzerine, nasıldan çok niçin üzerine, kişi ve olaylardan çok olgular üzerine, tüketmekten çok üretme üzerine odaklanan bir eğitim yaklaşımını esas almaktadır.

Ailesine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluklarının farkında olan; özgüven sahibi; bağımsız düşünebilen; adalet, özgürlük, iman, vicdan, merhamet, insan hakları, hukuk ve demokrasiyi beraberce önemseyen bireyler yetiştirmek en büyük arzumuzdur. 

PEKFEN Eğitim Kurumları, bu zor ve iddialı hedefini gerçekleştirebilmek ve çocuklarımızı hem hayata hem de sınavlara etkili bir şekilde hazırlayabilmek için güçlü eğitim-öğretim kadrosuyla tam bir seferberlik halinde çalışmaktadır. 

Öğretmenlik, sabır mesleğidir, şikâyet ve tahammülsüzlüğün başladığı yerde öğretmenlik biter (N. Topçu).  

Hayattaki en önemli varlığımız olan çocuklarımızın hayata hazırlanmalarına katkı sağlamak ve onlar için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ailelerimizin bu fedakârlıklarına bir karşılık oluşturmaya çalışmak biz eğitimcilerin en önemli mutluluk ve motivasyon kaynağımızdır.

Bize güvenerek bu mutluluğumuza vesile olan tüm veli ve ailelerimize, bu mutluluğa katkı sağlayan eğitim öğretim kadromuza ve tüm PEKFEN Camiasına teşekkür etmeyi bir borç biliyor ve saygılar sunuyorum.               

Eğitim Uzmanı

Yusuf GEZER

           

           

           

 

Tanıtım filmimiz